Ekskluderte oversikter

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Årsak for eksklusjon
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Amerio 2018
Søkedato
Artikler publisert opp til 30.06.2018
Tiltak
Medikamentell behandling (litium) sammenliknet med placebo eller annen dose litium eller annet legemiddel.
Populasjon
Barn og unge opptil 18 år diagnostisert med bipolar lidelse
Årsak for eksklusjon
Dekket av McKnight, større SR av bedre kvalitet.
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Biederman 2012
Søkedato
Ukjent, antakelig artikler publisert opptil 2010
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Barn og unge under 18 år diagnostisert med bipolar lidelse
Årsak for eksklusjon
Undersøker nytten av open-label-studier sammenliknet med placebo
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Duffy 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil 08.2017
Tiltak
Medikamentell behandling (litium alene eller i kombinasjon med andre legemidler) sammenliknet med placebo eller annen dose litium eller annet legemiddel.
Populasjon
Barn og unge opptil 18 år diagnostisert med bipolar lidelse, pågående manisk eller mikset episode
Årsak for eksklusjon
Dekket av McKnight, større SR av bedre kvalitet.
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Liu 2011
Søkedato
Artikler publisert fra 1989 opptil 2010
Tiltak
Medikamentell behandling (anti-mani)
Populasjon
Barn og unge diagnostisert med bipolar lidelse, nåværende manisk episode, depressiv episode og/eller ADHD
Årsak for eksklusjon
Overflødig - for gammel
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Meduri 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil 30. juni 2015
Tiltak
Aripiprazol
Populasjon
Alle, diagnostisert med bipolar eller schizoaffektiv lidelse (manisk eller mikset episode, med eller uten psykotiske symptomer) og alle subtyper bipolar lidelse (type 1 og 2, rapid cycling og andre)
Årsak for eksklusjon
Overflødig
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
SBU 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2015
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Alle aldre (inkl barn, men ikke spesifisert i resultatene)
Årsak for eksklusjon
Overflødig - finner ikke informasjon om aldre i primærstudiene
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Tully 2020
Søkedato
Arikler frem til februar 2015
Tiltak
Tiltak for overvekt
Populasjon
Unge med bipolar lidelse
Årsak for eksklusjon
Ikke psykisk helse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Sunhedsstyrelsen 2014
Søkedato
Ukjent, antagelig opptil 2014
Tiltak
Medikamentell behandling
Populasjon
Voksne
Årsak for eksklusjon
Overflødig - kun voksne deltakere
Type
Retningslinje og systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Tosoti 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil oktober 2015
Tiltak
Andregenerasjons antipsykotika
Populasjon
Mødre diagnostisert med schizofreni og/eller bipolar lidelse
Årsak for eksklusjon
Overflødig - utfallene som er målt hos barn og unge ikke psykisk
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar