Tiltak: lesing og skriving

Dokumentasjonsgrunnlag lesing og skriving

Inkluderte oversikter for lesing og skriving

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Montgomery 2015
Søkedato
Ukjent
Tiltak
Biblioterapi
Populasjon
Barn og unge mellom 5 og 16 år
Ekskludert
Studier på selvhjelpsintervensjoner
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Roberts 2015
Søkedato
Artikler publisert mellom januar 1975 opptil september 2013
Tiltak
Leseintervensjoner
Populasjon
Skoleelever fra 4 til 19 år (K-12)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Travagin 2015
Søkedato
Artikler publisert mellom august 1986 opptil juli 2012
Tiltak
Skriveintervensjoner
Populasjon
Barn og unge mellom 10 og 18 år
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering ved neste oppdatering