Tiltak: leketerapi

Dokumentasjonsgrunnlag leketerapi

Inkluderte oversikter for leketerapi

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Pri
ID
Ray 2015
Søkedato
Artikler publisert fra 1970 opptil 2011
Tiltak
Leketerapi utført i en skolesetting sammenliknet med ingen eller annen oppfølging
Populasjon
Barn i skolealder og under 12 år
Ekskludert
Studier hvor leketerapi ble gitt av en som ikke var skolerådgiver eller med fagperson med bakgrunn innen mental helse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Pri
31.07.18
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering ved neste oppdatering