Tiltak: leketerapi

Dokumentasjonsgrunnlag leketerapi

Inkluderte oversikter for leketerapi

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Pri
ID
Drisko, 2020
Søkedato
1970-2018
Tiltak
Individuell leketerapi
Populasjon
Barn og unge mellom 4 og 17 år med en rekke ulike tilstander
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
2
Pri
Kommentar
ID
Money, 2020
Søkedato
1970-juli 2019
Tiltak
Theraplay, leketerapi med en voksen (forelder/lærer)
Populasjon
Barn mellom 3 og 13 år med utviklingsforstyrrelse, intellektuell funksjonsnedsettelse eller flere diagnoser (sosial angst / språkvansker)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Pri
Kommentar
ID
Pester, 2019
Søkedato
1988-2017
Tiltak
Leketerapi (individuelt format)
Populasjon
Barn mellom 3 og 10 år med autisme, forsinket utvikling, lærevansker, ADHD eller atferdsvansker
Ekskludert
Leketerapibaserte studier som ikke defineres som barnesentrert leketerapi
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Pri
Kommentar
ID
Ray 2015
Søkedato
Artikler publisert fra 1970 opptil 2011
Tiltak
Leketerapi utført i en skolesetting sammenliknet med ingen eller annen oppfølging
Populasjon
Barn i skolealder og under 12 år
Ekskludert
Studier hvor leketerapi ble gitt av en som ikke var skolerådgiver eller med fagperson med bakgrunn innen mental helse
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Pri
31.07.18
Kommentar

Ekskluderte oversikter