Tiltak: familieterapi og foreldreveiledning

Dokumentasjonsgrunnlag familieterapi og foreldreveiledning

Inkluderte oversikter for familieterapi og foreldreveiledning

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Barlow 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil desember 2011
Tiltak
Foreldretiltak for å fremme foreldres psykososiale helse
Populasjon
Foreldre til barn med eller uten psykiske problemer
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
11
Søkedato i Håndboka
20.10.17
Kommentar
ID
Buchanan-Pascall 2017
Søkedato
Artikler publisert fra 2005 opptil 21. oktober 2016
Tiltak
Foreldreintervensjoner
Populasjon
Barn 4-12 år med internaliserende og eksternaliserende vansker
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
31.07.18
Kommentar
ID
Jeynes 2014
Søkedato
Uklart
Tiltak
Foreldretiltak i skolen (fokus på skoleresultater)
Populasjon
Barn, ungdom og deres foreldre
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
19.09.17
Kommentar
ID
Burgdorf 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
05.09.2019
Kommentar
ID
MacBeth 2015
Søkedato
Uklart
Tiltak
«Mellow Parenting» foreldretiltak
Populasjon
Barn av foreldre med ulik sosial problematikk (intekt, vold, psykisk lidelse)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
19.09.17
Kommentar
ID
Mouton 2018
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
01.01.2019
Kommentar
ID
Sanders 2014
Søkedato
Artikler publisert fra 1980 opptil 2013
Tiltak
«Triple P» foreldretiltak for å fremme god psykisk helse og livskvalitet
Populasjon
Familier med og uten problemer
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
19.09.17
Kommentar
ID
Spencer 2019
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
3
Søkedato i Håndboka
06.01.2020
Kommentar
ID
Tarver 2014
Søkedato
Artikler publisert opptil mai 2013
Tiltak
Selvinstruerte foreldretiltak
Populasjon
Familier med barn mellom 3 og 12 år i risiko for og med allerede eksisterende eksternaliserende vansker (etter diagnostiske kriterier)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
6
Søkedato i Håndboka
19.09.17
Kommentar
ID
Thongseiratch 2020
Søkedato
Artikler publisert opptil 30. juni 2017
Tiltak
Nettbaserte foreldretiltak
Populasjon
Foreldre som har barn med problematferd
Ekskludert
Foreldre som har barn i fosterhjem, barn med autisme eller barn med alvorlige funksjonsnedsettelser
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Townshend 2016
Søkedato
Artikler publisert fra 1997 opptil november 2014
Tiltak
Mindfullness foreldretiltak
Populasjon
Foreldre med barn 0 til 18 år med og uten psymptomer på psykisk lidelse (intrenalsirenede og eksternaliserende vansker)
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
8
Søkedato i Håndboka
19.09.17
Kommentar
ID
Wesseltoft-Rao 2017
Søkedato
Artikler publisert opptil mars 2016
Tiltak
Gruppetiltak for å styrke tilknytning, samspill og atferd hos foreldre og barn
Populasjon
Foreldre, omsorgspersoner til barn
Ekskludert
Tiltak gitt lærere, ansatte i barnehage
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
22.08.17
Kommentar
ID
Wright 2015
Søkedato
Artikler publisert opptil januar 2012
Tiltak
Foreldretiltak
Populasjon
Familier med barn som viser tegn på alvorlig tilknytningsforstyrrelser, og hvor barna er 13 år eller yngre diagnostisert med en tilknytningsforstyrrelse
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
9
Søkedato i Håndboka
19.09.17
Kommentar
ID
Yaholkoski 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil 7. juni 2014
Tiltak
«Circle of Security» foreldretiltak for å fremme tilknytning og psykisk helse
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
4
Søkedato i Håndboka
19.09.17
Kommentar
ID
Yap 2016
Søkedato
Artikler publisert opptil juli 2015
Tiltak
Foreldretiltak rettet mot internaliserende vansker hos barn og unge
Populasjon
Barn og unge under 18 år
Ekskludert
Rus og eksternaliserende vansker
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
7
Søkedato i Håndboka
19.09.17
Kommentar

Ekskluderte oversikter

Oversikter til vurdering ved neste oppdatering