Fant du ikke forskning på en behandlingsform du lette etter?

Håndboka er datadrevet; det vil si at vi omtaler all oppsummert forskning på behandlingsformer og tiltak relevant for barn og unges psykiske helse. Hvis du ikke finner omtale av en behandlingsform du er interessert i, er det flere mulige grunner til dette:
 
  1. Omtalen av behandlingsformen er under utarbeidelse men ikke publisert ennå (kontakt redaksjonen for mer informasjon)
  2. Det finnes ingen oppdatert kunnskapsoppsummering om denne behandlingsformen (Håndboka omtaler kun oppsummert forskning publisert i løpet av de fem siste årene- se våre arbeidsmetoder)
  3. Det finnes ingen kunnskapsoppsummering på behandlingsformen av tilstrekkelig kvalitet (Håndboka omtaler kun oppsummert forskning som møter minimumskravene for å kunne kalles en "systematisk oversikt")
  4. Behandlingsformen er lite forsket på og det finnes dermed ingen primærstudier som har sammenliknet behandlingen med andre behandlingsformer
  5. Forskningen som er utført har store mangler (er vurdert til å ha svært lav kvalitet etter GRADE-kriteriene). Det betyr at fordelene og ulempene ved behandlingsformen er ukjent. 
 
Forskning er nødvendig for å kunne si noe sikkert om nytte og ulemper ved ulike behandlingsmetoder og tiltak. Større og flere studier hvor man tar i bruk robuste metoder for å sammenlikne behandlingsformer gir et tryggere beslutningsgrunnlag for politikere, fagfolk og pasienter. 
 
Det er ofte usikkerhet knyttet til nye metoder og behandlinger, men også for sjeldne tilstander som det kan være krevende å forske på.

17.12.2018  

iStock_000018860532Large
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send