Aktuelt

Se alle

Kunnskapsdiagram

Tilstand

Behandlingsform

Klikk i det hvite feltet i midten for å komme tilbake

Nyeste publiserte sider

Publisert

Omtale av forskningen på ADHD

Her finner du oppsummert forskning om effekter av ulike behandlingsformer for barn og unge med ADHD / hyperkinetisk forstyrrelse.
Publisert

Omtale av forskningen på angst

Den oppsummerte forskningen i dette kapittelet beskriver effekter av tiltak for barn og unge under 18 år diagnostisert med angstlidelser. Det finnes mange typer angstlidelser. Her omtales forskning som har sett på effekter av tiltak for sosial angstlidelse, separasjonsangst og generalisert angst. Oppsummert kunnskap om tvangslidelser (OCD) og traumerelaterte lidelser er beskrevet i egne kapitler i håndboka.
Publisert

Oppsummert om risikoatferd

Med risikoatferd menes normbrytende atferd som kan ha ødeleggende fysiske og psykiske konsekvenser for den som utfører atferden, men også potensielt for andre. Eksempler på risikoatferd kan være mobbing, skolefravær, skadelig seksuell atferd, vold, kriminalitet, selvskading og rus. Når det gjelder selvskading og selvmordsatferd er det behandlet i et eget kapittel i Tiltakshåndboka og omtales derfor ikke i dette kapittelet. Rus omtales heller ikke i dette kapittelet til tross for at det ofte opptrer sammen med risikoatferd eller er en del av den. Det planlegges imidlertid et eget kapittel på rus i håndboka. Særskilt for gruppen barn og unge med ulik risikoatferd er likevel at det verken kan eller bør gis for avgrensende definisjoner av risikoatferd. Framfor å fokusere på et enkelt fenomen eller uttrykk, er det nettopp opphopningen av potensielle livsbelastninger som kan komme til uttrykk gjennom barnets risikoatferd, som er det nødvendige å få øye på.