Kunnskapsdiagram

Tilstand

Behandlingsform

Klikk i det hvite feltet i midten for å komme tilbake

Nyeste publiserte sider

Publisert

Omtale av forskningen på spiseforstyrrelser

Her finner du oppsummert forskning om effekter av ulike behandlingsformer og forebyggingstiltak for barn og unge med ulike former for spiseforstyrrelse. Forebyggingstiltakene er både universelle (for barn og unge uten forstyrrelse), selektive (for barn og unge i risiko for å utvikle en spiseforstyrrelse) og indikerte (for barn og unge med symptomer på spiseforstyrrelse). Omtalen er under fagfellevurdering
Publisert

Oppsummert om spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelse er en samlebetegnelse for en gruppe lidelser med symptomer som handler om forholdet til mat, kropp og vekt. Lidelsene har som fellestrekk at forholdet til mat og næringsinntak er forstyrret og en unormal spiseatferd skaper vansker for daglig fungering.
Publisert

Oversiktstabell: Hva virker ved spiseforstyrrelser?

I dette kapittelet finner du korte beskrivelser av effekt av ulike behandlingsformer og forebyggingstiltak for barn og unge med spiseforstyrrelser. I tabellen på denne siden finner du en oversikt over alle behandlingsformer evaluert i oppsummert forskning. Beskrivelse av hver behandlingsform samt GRADE-vurderinger er å finne i undermenyene til venstre.