Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
ID
Reid 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
mars 2021
Kommentar
ID
Plaisted 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Mai 2021
Kommentar
ID
Siehl 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Mai 2021
Kommentar