Omsorgssvikt/misbruk: Traumefokuserte foreldretiltak sammenliknet med annet tiltak eller venteliste

Populasjon: Barn 3-17 år som har opplevd ulike typer traume
Intervensjon: Foreldre-/familietiltak med fokus på oppdragelsespraksiser
Sammenligning: Annet/ingen tiltak
Basert på: Lindstrom Johnson, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Positiv foreldrepraksis
Studier (antall personer)
12 studier (402 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohen's d 0,72 (KI 95 % (0,43 til 1,00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av historisk kontroll 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet)
Utfall
Negativ foreldrepraksis
Studier (antall personer)
3 studier (49 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohen's d 0,63 (KI 95 % (-0,13 til 1,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av historisk kontroll 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Foreldres stress
Studier (antall personer)
4 studier (104 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohen's d 0,24 (KI 95 % (-0,02 til 0,49)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av historisk kontroll 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere
Utfall
Barns internaliserende vansker
Studier (antall personer)
16 studier (802 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohen's d 0.59 (KI 95 % (0,43 til 0,74)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av historisk kontroll 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet)
Utfall
Barns eksternaliserende vansker
Studier (antall personer)
17 studier (860 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohen's d 0,48 (KI 95 % (0,34 til 0,62)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av historisk kontroll 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet)
Utfall
Barns traumesymptomer
Studier (antall personer)
9 studier (479 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Cohen's d 0,56 (KI 95 % (0,36 til 0,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av historisk kontroll 2. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar (heterogenitet)