Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Abiramalatha 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
mars 2021
Kommentar
ID
Amari 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
13.11.2020
Kommentar
ID
Barlow 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
23.12.2020
Kommentar
ID
Bergström 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
31.03.2020
Kommentar
ID
Carducci 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
mars 2021
Kommentar
ID
Fabrizio 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
22.12.2020
Kommentar
ID
Ferreira 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
23.10.2020
Kommentar
ID
Gao 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
22.12.2020
Kommentar
ID
Garcia-Serna 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
23.11.2020
Kommentar
ID
Das 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
April 2021
Kommentar
ID
Mank 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
April 2021
Kommentar
ID
Nazeri 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
21.01.2021
Kommentar
ID
Imdad 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
08.03.2021
Kommentar
ID
Pados 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Pahl 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
21.01.2021
Kommentar
ID
Reuter 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
24.09.2020
Kommentar
ID
Rommel 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematiske oversikter
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
24.09.2020
Kommentar
ID
Sajedi 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
23.11.2020
Kommentar
ID
Perretta 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
08.03.2021
Kommentar
ID
Brown 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
08.03.2021
Kommentar
ID
Yue 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
23.12.2020
Kommentar
ID
Staub 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
mars 2021
Kommentar
ID
van der Wurff 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
23.12.2020
Kommentar
ID
Verfuerden 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
23.12.2020
Kommentar
ID
Simons 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
April 2021
Kommentar