Individuell kognitiv atferdsterapi sammenliknet med annen aktiv behandling

Populasjon: Ungdommer mellom 12 og 19 år som hadde et selvmordsforsøk, nylige selvmordstanker og/eller hadde et cannabis-/alkoholproblem
Intervensjon: Individuell kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Annet aktivt tiltak
Basert på: Kothgassner, 2020
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Selvskading
Studier (antall personer)
1 studie (37 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,00 (KI 95 % -0,46 til 0,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (kun 1 studie). 4. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall
Utfall
Selvmordstanker
Studier (antall personer)
3 studier (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,14 (KI 95 % -0,27 til 0,56)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere). 4. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall
Utfall
Depresjon
Studier (antall personer)
4 studier (97 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,15 (KI 95 % -0,16 til 0,46)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon (få deltakere).