Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
McCabe 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2017
Tiltak
Kortvarige intervensjoner rettet mot mennesker med økt selvmordsrisiko
Populasjon
Ekskludert
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Fox 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
23.12.2020
Kommentar