Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Bahji 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
April 2021
Kommentar
ID
Kothgassner 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
April 2021
Kommentar
ID
McCabe 2018
Søkedato
Artikler publisert opptil juni 2017
Tiltak
Kortvarige intervensjoner rettet mot mennesker med økt selvmordsrisiko
Populasjon
Ekskludert
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Kommentar
ID
Fox 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
23.12.2020
Kommentar
ID
Witt 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Mars 2021
Kommentar
ID
Hunnicutt Hollenbaugh 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Mai 2021
Kommentar
ID
Serafini 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
Mai 2021
Kommentar