Oversikter til vurdering ved neste oppdatering

ID
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Lenke
Type
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
ID
Evans 2020
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
23.12.2020
Kommentar
ID
Havinga 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
22.02.2021
Kommentar
ID
Yin 2021
Søkedato
Tiltak
Populasjon
Ekskludert
Type
Systematisk oversikt
AMSTAR
Søkedato i Håndboka
22.02.2021
Kommentar