Sosial ferdighetstrening sammenliknet med ingen ferdighetstrening eller venteliste/kontroll (del 2)

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 17 år med ADHD
Intervensjon: Sosial ferdighetstrening
Sammenligning: Ingen ferdighetstrening eller venteliste/kontroll
Basert på: Storebø 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Lærerbedømt generell atferd - Ved enden av behandlingen
Studier (antall personer)
8 studier (1002 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -0,06 [95 % KI -0,19 til 0,06]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter
Utfall
Lærerbedømt generell atferd - Ved lengste oppfølging
Studier (antall personer)
4 studier (637 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -0,1 [95 % KI -0,27 til 0,07]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter
Utfall
Foreldrebedømt generell atferd - Ved enden av behandlingen
Studier (antall personer)
8 studier (995 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -0,38 [95 % KI -0,61 til -0,14]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter
Utfall
Foreldrebedømt generell atferd - Ved lengste oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (326 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -0,21 [95 % KI -0,44 til -0,03]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun én studie med svært få deltakere
Utfall
Deltakerbedømt generell atferd - Ved enden av behandlingen
Studier (antall personer)
1 studie (76 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -0,07 [95 % KI -0,52 til 0,38]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 4, 5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun én studie med svært få deltakere 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere (<400)
Utfall
Alle bedømmelser av generell atferd
Studier (antall personer)
9 studier (2034 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -0,26 [95 % KI -0,4 til -0,12]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter
Utfall
Lærerbedømte ADHD-symptomer - Ved enden av behandlingen
Studier (antall personer)
14 studier (1379 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -0,26 [95 % KI -0,47 til -0,05]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 6. Nedgradert -1 på grunn av mangel på samsvar: betydelig statistisk heterogenitet
Utfall
Lærerbedømte ADHD-symptomer - Ved lengste oppfølging
Studier (antall personer)
5 studier (582 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -0,11 [95 % KI -0,28 til 0,06]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter
Utfall
Foreldrebedømte ADHD-symptomer - Ved enden av behandlingen
Studier (antall personer)
11 studier (1206 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -0,54 [95 % KI -0,81 til -0,26]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter
Utfall
Foreldrebedømte ADHD-symptomer - Ved lengste oppfølging
Studier (antall personer)
3 studier (476 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -1,36 [95 % KI -2,48 til -0,25]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter
Utfall
Deltakerbedømte ADHD-symptomer - Ved enden av behandlingen
Studier (antall personer)
2 studier (106 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -0,77 [95 % KI -2,31 til 0,78]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,5
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere (<400)
Utfall
Observatørbedømte ADHD-symptomer - Ved enden av behandlingen
Studier (antall personer)
2 studier (107 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -3,15 [95 % KI -9,88 til 3,57]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,5
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall 5. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere (<400)
Utfall
Observatørbedømte ADHD-symptomer - Ved lengste oppfølging
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var 3,95 [95 % KI 2,66 til 5,23]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for skjevheter 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun én studie med svært få deltakere
Utfall
Alle bedømmelser av ADHD-symptomer
Studier (antall personer)
15 studier (2857 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var -0,39 [95 % KI -0,6 til -0,15]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter
Utfall
Lærerbedømte prestasjoner og karakterer i skolen - Ved enden av behandlingen
Studier (antall personer)
5 studier (642 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Den standardiserte gjennomsnittlige forskjellen var 0,15 [95 % KI -0,01 til 0,31]
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall