Skolefritidsordning sammenliknet med annen eller ingen oppfølging

Populasjon: Ungdommer diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Skolefritidsordning
Sammenligning: Annen eller ingen oppfølging
Basert på: Chan 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer på ADHD- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (375 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Studie 1: bedre foreldrerapporterte symptomer (Cohen's D -1,03 vs -0,16, p<0.01), men ikke lærerrapporterte symptomer Studie 2: forbedret lærerrapportert oppmerksomhet (Cohen's D 0,51, p<0,002) men ikke hyperaktivitet (også når sammenliknet med mentor; Cohen's D 0,55, p<0,003)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet - uforklart variasjon på tvers av studiene. Den største studien finner ingen forskjell 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon - under 400 deltakere og upresise resultater
Utfall
Funksjon- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
3 studier (398 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Studie 1: liten eller ingen forskjell Studie 2: liten eller ingen forskjell (både lærer og foreldrerapporert) Studie 3: liten eller ingen forskjell
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende rapportering av effektestimater og mål på usikkerhet.
Utfall
Akademiske eller organisatoriske utfall
Studier (antall personer)
3 studier (398 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Studie 1: liten eller ingen forskjell (mål på usikkerhet ikke oppgitt) Studie 2: reduksjon i lærerapportert nedsatt skoleprestasjon (Cohen's D -0,45 vs 0,10, p<0,04), men ikke når rapportert av foreldre (mål på usikkerhet ikke oppgitt) Studie 3: bedre oppfølging av hjemmelekser (Cohen's D 0,42 til 0,44, p<0,01), planleggingsferdigheter (Cohen's D 0,51, p<0,07) (også når sammenliknet med mentor)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende rapportering av effektestimater og mål på usikkerhet
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse