Skolebaserte tiltak sammenliknet med ingen eller vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge i skolealder diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Skolebaserte tiltak
Sammenligning: Ingen eller vanlig oppfølging
Basert på: Richardson 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Lærerrapportert ADHD-symptomer- tidspunkt for oppfølging mellom 2 uker og 2 år
Studier (antall personer)
6 studier (218 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Cohen's d 0,16 (95 % KI -0,22 til 0,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon og få deltakere
Utfall
Lærerrapportert uoppmerksomhet- tidspunkt for oppfølging mellom 2 uker og 2 år
Studier (antall personer)
12 studier (548 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Cohen's D 0,60 (95 % KI 0,14 til 1,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet
Utfall
Lærerrapportert hyperaktivitet/ impulsivitet- tidspunkt for oppfølging mellom 2 uker og 2 år
Studier (antall personer)
16 studier (700 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Cohen's d 0,23 (95 % KI -0,03 til 0,49)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 4
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 4. Nedgradert -1 grunnet mangel på presisjon, konfidensintervallet inkluderer ulempe og potensielt viktige fordeler
Utfall
Lærerrapportert eksternaliserende vansker- tidspunkt for oppfølging mellom 2 uker og 2 år
Studier (antall personer)
9 studier (548 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Cohen's D 0,60 (95 % KI 0,14 til 1,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Lærerrapportert internaliserende vansker- tidspunkt for oppfølging mellom 2 uker og 2 år
Studier (antall personer)
4 studier (252 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Cohen's D 0,14 (95 % KI -0,46 til 0,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon og få deltakere
Utfall
Lærerrapportert sosiale ferdigheter- tidspunkt for oppfølging mellom 2 uker og 2 år
Studier (antall personer)
6 studier (304 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Cohen's D 0,32 (95 % KI -0,09 til 0,73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon og få antall deltakere
Utfall
Lærerrapportert tilpasning skole - tidspunkt for oppfølging mellom 2 uker og 2 år
Studier (antall personer)
9 studier (497 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Cohen's D 0,26 (95 % KI 0,05 til 0,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Skoleprestasjoner (standardisert målt)- tidspunkt for oppfølging mellom 2 uker og 2 år
Studier (antall personer)
10 studier (502 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Cohen's D 0,19 (95 % KI 0,04 til 0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse