Psykoedukasjon sammenliknet med venteliste eller vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 18 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Psykoedukasjon
Sammenligning: Venteliste eller vanlig oppfølging
Basert på: NICE 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD-symptomer - Oppfølgingstid 11 uker etter behandling - Målt med children symptom inventory skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -5,14 (95 % KI -11,17 til 0,89)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD-symptomer - Oppfølgingstid 7 uker etter behandling - Målt med children symptom inventory skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -4,86 (95 % KI -10,49 til 0,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet - Oppfølgingstid 7 uker etter behandling - Målt med children symptom inventory skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -2,43 (95 % KI -5,4 til 0,54)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet - Oppfølgingstid 11 uker etter behandling - Målt med children symptom inventory skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -2,00 (95 % KI -5,43 til 1,43)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet - Oppfølgingstid 6 uker etter behandling - Målt med CPRS skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,45 (95 % KI -0,61 til 3,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet og impulsivitet - Oppfølgingstid 6 uker etter behandling - Målt med CPRS skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,65 (95 % KI -0,46 til 3,76)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet og impulsivitet - Oppfølgingstid 7 uker etter behandling - Målt med Children symptom inventory skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,43 (95 % KI -5,66 til 0,8)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet og impulsivitet - Oppfølgingstid 11 uker etter behandling - Målt med Children symptom inventory skala 0-27
Studier (antall personer)
1 studie (14 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -3,14 (95 % KI -6,46 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -2: veldig høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt funksjon og atferd - Oppfølgingstid 6 uker etter behandling - Målt med SDQ skala 0-40
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,04 (95 % KI 2,09 til 4,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 3. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt funksjon og atferd - Oppfølgingstid 6 uker etter behandling - Målt med SDQ skala 0-40
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 3,30 (95 % KI 1,1 til 5,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 3. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt funksjon og atferd - Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling - Målt med SDQ skala 0-40
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,22 (95 % KI -4,39 til 1,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 3. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt funksjon og atferd - Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling - Målt med SDQ skala 0-40
Studier (antall personer)
1 studie (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,32 (95 % KI -3,71 til 3,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1: bredt konfidensintervall 3. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 4. Nedgradert med -1: kun en studie med få deltakere
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
-