Psykoedukasjon gitt i tillegg til kombinasjonsbehandling av medikamenter sammenliknet med kombinasjonsbehandling av medikamenter og ikke-spesifikk støtteterapi

Populasjon: barn og unge mellom 3 og 19 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: kombinasjonsbehandling av medikamenter og psykoedukasjon
Sammenligning: kombinasjonsbehandling av medikamenter og ikke-spesifikk støtteterapi
Basert på: NICE 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 12 uker, Målt med CPRS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (78 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,71 (95 % KI -3,67 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 64 uker. Målt med CPRS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (76 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,07 (95 % KI -3,02 til 0,88)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, foreldrevurdert. Oppfølgingstid 12 uker. Målt med CPRS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (78 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -3,05 (95 % KI -4,63 til -1,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 64 uker Målt med CPRS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (76 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,15 (95 % KI -3,93 til -0,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Atferd/Funksjon, opposisjon, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 12 uker. Målt med CPRS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (78 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,23 (95 % KI -2,94 til 0,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Atferd/Funksjon, opposisjon, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 64 uker. Målt med CPRS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (76 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,43 (95 % KI -2,21 til -1,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Emosjonell dysregulering, foreldrerapportert, Oppfølgingstid 12 uker. Målt med SDQ.
Studier (antall personer)
1 studie (76 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,11 (95 % KI -1,21 til 0,99)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Emosjonell dysregulering, foreldrerapportert, Oppfølgingstid 64 uker. Målt med SDQ.
Studier (antall personer)
1 studie (76 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,29 (95 % KI -1,32 til 0,74)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie