Oppmerksomt nærvær og organiseringsferdigheter

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 18 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Oppmerksomt nærvær
Sammenligning: Vanlig oppfølging eller venteliste
Basert på: Mak 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Organiseringsferdigheter- tidspunkt for oppfølging mellom 3 og 24 uker
Studier (antall personer)
13 studier (791 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Samlet effektestimat ikke oppgitt
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet
Utfall
Uønskede hendelser
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse