Oppmerksomhets-, hukommelses- og kognitiv trening gitt i tillegg til atferdstrening for foreldre sammenliknet med oppmerksomhets-, hukommelses- og kognitiv trening gitt alene

Populasjon: Barn og unge mellom 11 og 15 år med ADHD
Intervensjon: Oppmerksomhet-, hukommelses- og kognitiv trening og atferdstrening for foreldre
Sammenligning: Oppmerksomhet/hukommelse/kognitiv trening alene
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Mødrebedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid fem uker etter behandling, Målt med ADHD-RS skala 0-27.
Studier (antall personer)
1 studie (45 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,59 (95 % KI -2,61 til 3,79)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt Uoppmerksomhet, Oppfølgingstid fem uker etter behandling, Målt med ADHD-RS skala 0-27.
Studier (antall personer)
1 studie (45 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 2,00 (95 % KI -1,9 til 5,9)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2: kun en studie med få deltakere
Utfall
Mødrebedømt hyperaktivitet/ Impulsivitet, Oppfølgingstid fem uker etter behandling, Målt med ADHD-RS skala 0-27.
Studier (antall personer)
1 studie (45 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,26 (95 % KI -3,77 til 3,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet/ Impulsivitet, Oppfølgingstid fem uker etter behandling, Målt med ADHD-RS skala 0-2.
Studier (antall personer)
1 studie (45 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,40 (95 % KI -3,36 til 2,56)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2: kun en studie med få deltakere
Utfall
Mødrebedømt funksjon og atferd, Oppfølgingstid fem uker etter behandling. Målt med ADHD-RS skala 0-27.
Studier (antall personer)
1 studie (45 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 4,37 (95 % KI -9,83 til 18,57)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2: kun en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt funksjon og atferd, Oppfølgingstid fem uker etter behandling, Målt med ADHD-RS skala 0-27.
Studier (antall personer)
1 studie (45 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,55 (95 % KI -19,03 til 15,93)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1: høy risiko for systematiske feil 2. Nedgradert med -2: kun en studie med få deltakere