Oppmerksomhet/hukommelse/kognitiv trening sammenliknet med venteliste eller vanlig oppfølging del 3

Populasjon: Barn mellom 6 og 15 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Oppmerksomhet/hukommelse/kognitiv trening
Sammenligning: Venteliste eller vanlig oppfølging
Basert på: NICE 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Leseferdigheter, Oppfølgingstid 8 måneder etter behandling, Målt med LOGOS 0-100.
Studier (antall personer)
1 studie (67 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 2,00 (95 % KI 0,31 til 3,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Matteferdigheter, Oppfølgingstid 5-7 uker etter behandling, Målt med Key composite skår 0-18.
Studier (antall personer)
1 studie 67 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,60 (95 % KI -0,49 til 1,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Matteferdigheter, Oppfølgingstid 8 måneder etter behandling, Målt med Key composite skår 0-18.
Studier (antall personer)
1 studie (67 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,50 (95 % KI -0,63 til 1, 63)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere