Oppmerksomhet/hukommelse/kognitiv trening sammenliknet med venteliste eller vanlig oppfølging del 2

Populasjon: Barn mellom 6 og 15 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Oppmerksomhet/hukommelse/kognitiv trening
Sammenligning: Venteliste eller vanlig oppfølging
Basert på: NICE 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldrebedømt Hyperaktivitet og impulsivitet, Oppfølgingstid 5-7 uker etter behandling. Målt med Conners 3-P og SNAP skala.
Studier (antall personer)
3 studier (197 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standadisert gjennomsnittlig forskjell -0,41 (95 % KI -0,7 til -0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 7. Nedgradert med -1 hvis det er få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt Hyperaktivitet og impulsivitet, Oppfølgingstid 6-8 måneder etter behandling, Målt med Conners 3-P og ARS-IV.
Studier (antall personer)
2 studier (137 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,2 (95 % KI -0,54 til 0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 7. Nedgradert med -1 hvis det er få deltakere
Utfall
Lærerbedømt Hyperaktivitet og impulsivitet, Oppfølgingstid 5-7 uker etter behandling, Målt med ARS-IV skala.
Studier (antall personer)
2 studier (107 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,82 (95 % KI -3,00 til 1,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 7. Nedgradert med -1 hvis det er få deltakere
Utfall
Lærerbedømt Hyperaktivitet og impulsivitet, Oppfølgingstid 17 uker etter behandling, Målt med Conners Rating skala.
Studier (antall personer)
1 studie (26 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 11,80 (95 % KI 0,33 til 23,27
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt Hyperaktivitet og impulsivitet, Oppfølgingstid 8 måneder etter behandling, Målt med ARS-IV skala.
Studier (antall personer)
1 studie (67 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,30 (95 % KI -4,08 til 1,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Forskerbedømt Hyperaktivitet og impulsivitet, Oppfølgingstid 12 uker etter behandling, Målt med SNAP skala 0-3.
Studier (antall personer)
1 studie (105 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,24 (95 % KI -0,49 til 0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Frafall pga intervensjonen, Oppfølgingstid 12 uker etter behandling.
Studier (antall personer)
1 studie (105 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
5 tilfeller
Effektestimater
Risk ratio 1,7 (95 % KI 0,61 til 4,73) 69 flere per 1000 (from 38 færre til 366 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,4,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 4. Nedgradert med -2 hvis størstedelen av dokumentasjonen har veldig høy risiko for systematiske feil, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt Funksjon og atferd, Oppfølgingstid 5-7 uker etter behandling, Målt med Global executive composite skala.
Studier (antall personer)
2 studier (107 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,2 (95 % KI -0,59 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 7. Nedgradert med -1 hvis det er få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt Funksjon og atferd, Oppfølgingstid 12-20 uker etter behandling, Målt med BRIEF, Global executive composite skala og BASC.
Studier (antall personer)
2 studier (245 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,40 (95 % KI -0,70 til 0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 7. Nedgradert med -1 hvis det er få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt Funksjon og atferd, Oppfølgingstid 6-8 måneder etter behandling, Målt med BRIEF og Global executive composite skala.
Studier (antall personer)
2 studier (137 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,24 (95 % KI -0,58 til 0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 7. Nedgradert med -1 hvis det er få deltakere
Utfall
Lærerbedømt Funksjon og atferd, Oppfølgingstid 5-12 uker etter behandling, Målt med BASC og Global executive composite skala.
Studier (antall personer)
1 studie (172 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,11 (95 % KI -0,19 til 0,41)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,6
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt Funksjon og atferd, Oppfølgingstid 8 måneder etter behandling, Målt med Global executive composite skala 0-100.
Studier (antall personer)
1 studie (67 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 2,00 (95 % KI -7,54 til 3,54
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Forskerbedømt Funksjon og atferd, Oppfølgingstid 5 måneder etter behandling, Målt med BOSS skala 0-100.
Studier (antall personer)
1 studie (70 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,20 (95 % KI -8,57 til 4,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1 hvis størstedelen av dokumentasjonen har høy risiko for systematiske feil 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Forskerbedømt Funksjon og atferd, Oppfølgingstid 6 måneder etter behandling, Målt med BOSS skala 0-100.
Studier (antall personer)
1 studie (70 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell –5,07 (95 % KI -11,42 til 1,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1 hvis størstedelen av dokumentasjonen har høy risiko for systematiske feil 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Leseferdigheter, Oppfølgingstid 5-7 uker etter behandling, Målt med LOGOS 0-100.
Studier (antall personer)
1 studie (67 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 1,00 (95 % KI -1,39 til 3,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1 hvis størstedelen av dokumentasjonen har høy risiko for systematiske feil 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere