Oppmerksomhet/hukommelse/kognitiv trening sammenliknet med venteliste eller vanlig oppfølging del 1

Populasjon: Barn mellom 6 og 15 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Oppmerksomhet/hukommelse/kognitiv trening
Sammenligning: Venteliste eller vanlig oppfølging
Basert på: NICE 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Totale foreldrebedømte ADHD-symptomer, Oppfølgingstid 12 uker etter behandling, Målt med CBCL skala.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -27,60 (95 % KI -30,67 til -24,53)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,6
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert med -1 hvis størstedelen av dokumentasjonen har høy risiko for systematiske feil 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Totale foreldrebedømte ADHD-symptomer, Oppfølgingstid 5-7 uker etter behandling, Målt med ARS-IV skala.
Studier (antall personer)
1 studie (67 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,40 (95 % KI -8,1 til 3,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD-symptomer, Oppfølgingstid 5-7 uker etter behandling, Målt med ARS-IV skala.
Studier (antall personer)
1 studie (67 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,00 (95 % KI -7,68 til 3,68)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Totale foreldrebedømte ADHD-symptomer, Oppfølgingstid 8 måneder etter behandling, Målt med ARS-IV skala 25-49.
Studier (antall personer)
1 studie (67 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,10 (95 % KI -6,49 til 4,29)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Totale lærerbedømte ADHD-symptomer, Oppfølgingstid 8 måneder etter behandling, Målt med ARS-IV skala.
Studier (antall personer)
1 studie (67 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,50 (95 % KI -7,82 til 2,82)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 5-7 uker etter behandling, Målt med Conners Rating Skala.
Studier (antall personer)
2 studier (107 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,31 (95 % KI -4,54 til -0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 7. Nedgradert med -1 hvis det er få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 12-20 uker etter behandling, Målt med Conners Rating Skala.
Studier (antall personer)
3 studier (197 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -1,14 (95 %KI –1,91 til -0,38)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,5,7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 5. Nedgradert for hetereogenitet, ikke forklart av subgruppeanalyser, 7. Nedgradert med -1 hvis det er få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 6-8 måneder etter behandling, Målt med ASRS-IV og Conners 3P.
Studier (antall personer)
2 studier (137 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,47 (95 % KI -0,81 til -0,13)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 7. Nedgradert med -1 hvis det er få deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 6-8 måneder etter behandling, Målt med ASRS-IV skala.
Studier (antall personer)
2 studier (107 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,11 (95 % KI -3, 54 til 1,33)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 7. Nedgradert med -1 hvis det er få deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 12-20 uker etter behandling, Målt med Conners rating skala.
Studier (antall personer)
3 studier (201 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,06 (95 % KI -0,22 til 0,34)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,7
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 7. Nedgradert med -1 hvis det er få deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 8 måneder etter behandling, Målt med ARS-IV skala.
Studier (antall personer)
1 studie (67 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,30 (95 % KI -4,34 til 1,74)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Forskerbedømt uoppmerksomhet Oppfølgingstid 12 uker etter behandling Målt med SNAP skala
Studier (antall personer)
1 studie (105 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,55 (95 % KI -0,74 til -0,36)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2,6
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 14 uker etter behandling, Målt med CTRS-R:L skala.
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
4 tilfeller
Effektestimater
Risk ratio 2,75 (95 % KI 1,01 til 7,48) 280 flere per 1000 (fra 2 flere til 1000 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Lærerbedømt uoppmerksomhet, Oppfølgingstid 52 uker etter behandling, Målt med CTRS-R:L skala.
Studier (antall personer)
1 studie (50 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
19 tilfeller
Effektestimater
Risk ratio 0,79 (95 % KI 0,54 til 1,16) 160 færre per 1000 (fra 350 færre til 122 flere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,6
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 6. Nedgradert med -1 hvis det kun er en studie med få deltakere
Utfall
Foreldrebedømt Hyperaktivitet og impulsivitet, Oppfølgingstid 5-7 uker etter behandling, Målt med ARS-IV skala.
Studier (antall personer)
2 studier (107 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -2,08 (95 % KI -4,38 til 0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3,7
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert med -1 hvis konfidensintervallet var bredt, 3. Nedgradert med -2 hvis konfidensintervallet var svært bredt, 7. Nedgradert med -1 hvis det er få deltakere