Nevrofeedback gitt i tillegg til langtidsvirkende metylfenidat sammenliknet med metylfenidat del 1

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 17 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Stimulerende medisiner og nevrofeedback
Sammenligning: Stimulerende medisiner
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD symptomer totalt, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 3 måneder, Målt med Barkleys skala.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -3,50 (95 % KI -7,57 til 0,57)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer totalt, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 6 måneder, Målt med Barkleys skala.
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,80 (95 % KI -5,67 til 4,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer totalt, lærervurdert, Oppfølgingstid 3 måneder, Målt med Barkleys skala.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,60 (95 % KI -8,51 til 3,31)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer totalt, lærervurdert, Oppfølgingstid 6 måneder, Målt med Barkleys skala.
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -4,00 (95 % KI -9,55 til 1,55)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 3 måneder, Målt med Barkleys skala.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,70 (95 % KI -5,14 til -0,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 6 måneder, Målt med Barkleys skala.
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,50 (95 % KI -3,27 til 2,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, lærervurdert, Oppfølgingstid 3 måneder, Målt med Barkleys skala.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,50 (95 % KI -6,37 til 1,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, lærervurdert, Oppfølgingstid 6 måneder, Målt med Barkleys skala.
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,50 (95 % KI -5,64 til 2,64)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer, Hyperaktivitet, selvrapportert, Oppfølgingstid 3 måneder, Målt med SRQ.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,60 (95 % KI -0,83 til 2,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, selvrapportert, Oppfølgingstid 6 måneder, Målt med SRQ.
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,00 (95 % KI -1,22 til 1,22)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, selvrapportert, Oppfølgingstid <3 måneder, Målt med SRQ.
Studier (antall personer)
1 studie (52 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,30 (95 % KI -1,87 til 1,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 3 måneder, Målt med Barkleys skala.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,80 (95 % KI -3,05 til 1,45)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 6 måneder, Målt med Barkleys skala.
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,30 (95 % KI -2,94 til 0)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, lærervurdert, Oppfølgingstid 3 måneder, Målt med Barkleys skala.
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,10 (95 % KI -3,16 til 2,96)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, lærervurdert, Oppfølgingstid 6 måneder, Målt med Barkleys skala.
Studier (antall personer)
1 studie (57 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,50 (95 % KI -4,48 til 1,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av svært høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: få deltakere og en liten studie