Nevrofeedback gitt i tillegg til stimulerende medisiner sammenliknet med oppmerksomhets-, hukommelse-, kognitiv trening og stimulerende medisiner

Populasjon: Barn og unge mellom 7 og 16 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Stimulerende medisiner og nevrofeedback
Sammenligning: Stimulerende medisiner og oppmerksomhet/hukommelse/kognitiv trening
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD symptoms totalt, Foreldrevurdert, Oppfølgingstid 8-20 uker, Målt med DSM-IV.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell  -2,60 (95 % KI -6,97 til 1,77) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer total, Lærervurdert, Oppfølgingstid 8-20 uker, Målt med DSM-IV.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell  -3,90 (95 % KI -8,97 til 0,99)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptoms totalt, Foreldrevurdert, Oppfølgingstid 6 måneder, Målt med DSM-IV.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -7,00 (9 5% KI -10,85 til -3,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer totalt, Lærervurdert, Oppfølgingstid 6 måneder, Målt med DSM-IV.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell  -8,70 (95 % KI-13,12 til -4,28)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: hyperaktivitet, Foreldrevurdert, Oppfølgingstid 8-20 uker, Målt med DSM-IV.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,70 (95 % KI -3,42 til 2,02)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: hyperaktivitet, Lærervurdert, Oppfølgingstid 8-20 uker, Målt med DSM-IV.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell  -1,60 (95 % KI -4,57 til 1,37)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: hyperaktivitet, Foreldrevurdert, Oppfølgingstid 6 måneder, Målt med DSM-IV.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell  -3,20 (95 % KI -5,83 til -0,57)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: hyperaktivitet, Lærervurdert, Oppfølgingstid 6 måneder, Målt med DSM-IV.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -3,70 (95 % KI -6,89 til -0,51)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer Uoppmerksomhet, Foreldrevurdert, Oppfølgingstid 8-20 uker, Målt med DSM-IV.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,30 (95 % KI -3,83 til 1,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer Uoppmerksomhet, Lærervurdert, Oppfølgingstid 8-20 uker, Målt med DSM-IV.
Studier (antall personer)
1 studie (64 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -2,40 (95 % KI -5,1 til 0,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer Uoppmerksomhet, Foreldrevurdert, Oppfølgingstid 6 uker, Målt med DSM-IV.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -4,10 (95 % KI -6,43 til -1,77) 
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer Uoppmerksomhet, Lærervurdert, Oppfølgingstid 6 måneder. Målt med DSM-IV.
Studier (antall personer)
1 studie (60 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -5,50 (95 % KI -7,4 til -3,6)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av bredt konfidensintervall 2. Nedgradert -1 på grunn av lav presisjon: kun en studie