Fortsatt bruk av metylfenidat sammenliknet med medisinpause (placebo)

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Fortsatt bruk av metylfenidat
Sammenligning: Medisinpause (placebo)
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldrebedømte ADHD-symptomer- tidspunkt for oppfølging 2 uker
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -0,5 enheter lavere (95 % KI -0,8 til -0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun én studie
Utfall
Lærerbedømte ADHD-symptomer- tidspunkt for oppfølging 2 uker
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -0,7 enheter lavere (95 % KI -1,04 til -0,35)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun én studie
Utfall
Bivirkninger - tidspunkt for oppfølging 2 uker
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
29 per 1000
Effektestimater
196 per 1000 RR 0,87 (95 % KI 0,39 til 1,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun én studie
Utfall
Pulsstigning - tidspunkt for oppfølging 2 uker
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er 3,5 slag høyere (95 % KI 1,8 til 8,8)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun én studie
Utfall
Tilbakefall- tidspunkt for oppfølging 2 uker
Studier (antall personer)
1 studie (75 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
615 per 1000
Effektestimater
443 per 1000 RR 0,72 (95 % KI 0,39 til 0,87)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun én studie