Fortsatt bruk av atomoksetin sammenliknet med medisinpause (placebo)

Populasjon: Barn og unge diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Fortsatt bruk av atomoksetin
Sammenligning: Medisinpause (placebo)
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Objektivt vurdert ADHD-symptomer - tidspunkt for oppfølging 9 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (414 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -5,5 enheter lavere (95 % KI -8,5 til -2,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun 1 studie.
Utfall
Foreldrebedømte ADHD-symptomer - tidspunkt for oppfølging 9 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (158 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -1,1 enheter lavere (95 % KI -2,1 til -0,1)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun 1 studie.
Utfall
Lærerbedømte ADHD-symptomer - tidspunkt for oppfølging 9 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (131 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er 0 enheter lavere (95 % KI -0,9 til 0,9)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun 1 studie. 3. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Bivirkninger- tidspunkt for oppfølging 9 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (414 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
537 per 1000
Effektestimater
644 per 1000 RR 1,2 (95 % 1,01 til 1,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon, kun 1 studie.
Utfall
Tid til tilbakefall (Stigning fra baseline i CGI-S med minst 2 poeng) - tidspunkt for oppfølging 9 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (160 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
71,6 dager lengre (95 % KI 70,2 til 73)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun 1 studie.
Utfall
Livskvalitet (Child Health Questionnaire) - tidspunkt for oppfølging 9 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (121 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er 3,9 enheter høyere (95 % KI 2,4 til 5,4)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun 1 studie. 3. Nedgradert på grunn av risiko for systematiske skjevheter.
Utfall
Vekst - tidspunkt for oppfølging 9 måneder
Studier (antall personer)
1 studie (163 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell i høyde var -0,4 cm lavere (95 % KI -0,9 til 0,1)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun 1 studie.
Utfall
Hodepine - tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
1 studie (163 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
85 per 1000
Effektestimater
77 per 1000 RR 0,9 (95 % KI 0,3 til 2,3)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av mangel på presisjon, få deltakere og kun 1 studie.