Massasjeterapi sammenliknet med venteliste

Populasjon: Barn og unge mellom 7 og 18 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Massasjeterapi
Sammenligning: Venteliste
Basert på: Chen 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Engstelse, Oppfølging er usikker
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnitt var 0
Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon i Cohen’s d var 11,7 lavere (17,84 lavere til 5,56 lavere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter, 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, få deltakere og en liten studie
Utfall
Asosial atferd, Oppfølging er usikker
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnitt var 0
Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon i Cohen’s d var 8,6 lavere (15,87 lavere til 1,33 lavere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter, 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, få deltakere og en liten studie
Utfall
Hyperaktivitet, Oppfølging er usikker
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnitt var 0
Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon i Cohen’s d var 6,3 lavere (13,6 lavere til 1 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter, 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, få deltakere og en liten studie
Utfall
Oppmerksomhetsproblemer, Oppfølging er usikker
Studier (antall personer)
1 studie (30 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Gjennomsnitt var 0
Effektestimater
Gjennomsnittlig reduksjon i Cohen’s d var 3,7 lavere (10,04 lavere til 2,64 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter, 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon, få deltakere og en liten studie
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert