Psykososiale tiltak samtidig med medikamentell behandling sammenliknet med medikamentell behandling alene

Populasjon: Barn og unge mellom 5 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Psykososiale tiltak samtidig med medikamentell behandling
Sammenligning: Medikamentell behandling alene
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2014
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldrerapporterte ADHD-symptomer- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
5 studier (428 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -0,12 standardavvik lavere (95 % KI -0,31 til 0,07)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon 2. Nedgradert -1 på grunn av relevans, de psykososiale tiltakene er mangelfullt beskrevet
Utfall
Lærerrapporterte ADHD-symptomer- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
6 studier (482 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -0,06 standardavvik lavere (95 % KI -0,24 til 0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon 2. Nedgradert -1 på grunn av relevans, de psykososiale tiltakene er mangelfullt beskrevet
Utfall
Foreldrebedømt atferdsforstyrrelse- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
3 studie (378 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -0,21 standardavvik lavere (95 % KI -0,41 til -0,01)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon 2. Nedgradert -1 på grunn av relevans, de psykososiale tiltakene er mangelfullt beskrevet
Utfall
Lærerbedømt atferdsforstyrrelse- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
5 studier (461 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -0,07 standardavvik lavere (95 % KI -0,26 til 0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon 2. Nedgradert -1 på grunn av relevans, de psykososiale tiltakene er mangelfullt beskrevet
Utfall
Lærerbedømte sosiale ferdigheter- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
3 studier (333 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -0.03 standardavvik lavere (95 % KI -0,11 til 0,05)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon 2. Nedgradert -1 på grunn av relevans, de psykososiale tiltakene er mangelfullt beskrevet
Utfall
Foreldrebedømte sosiale ferdigheter- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (315 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -0,14 standardavvik lavere (95 % KI -0,36 til 0,09)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon 2. Nedgradert -1 på grunn av relevans, de psykososiale tiltakene er mangelfullt beskrevet
Utfall
Foreldrebedømte emosjonelle symptomer- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
3 studier (327 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er -0,03 standardavvik lavere (95 % KI -0,25 til 0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon 2. Nedgradert -1 på grunn av relevans, de psykososiale tiltakene er mangelfullt beskrevet
Utfall
Lærerbedømte emosjonelle symptomer- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (265 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell er 0,15 standardavvik høyere (95 % KI -0,09 til 0,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1, 2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon 2. Nedgradert -1 på grunn av relevans, de psykososiale tiltakene er mangelfullt beskrevet