Kognitiv atferdsterapi gitt i tillegg til kombinasjonsbehandling av medikamenter sammenliknet med kombinasjonsbehandling av medikamenter

Populasjon: Barn og unge mellom 14 og 21 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Kombinert medikamentell behandling og kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Kombinert medikamentell behandling
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD symptomer, totalt, selvrapportert. Oppfølgingstid 4 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (92 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -1,08 (95 % KI -1,52 til -0,64)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer totalt, selvrapportert, Oppfølgingstid 12 økter, Målt med ADHD-RS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (119 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -7,62 (95 % KI -7,98 til -7,26)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer totalt, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 12 økter, Målt med ADHD-RS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (119 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -9,39 (95 % KI -9,79 til -8,99)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer totalt, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 4 måneder.
Studier (antall personer)
1 studie (92 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -2,21 (95 % KI -2,74 til -1,69)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, selvrapportert, Oppfølgingstid etter 12 økter, Målt med ADHD-RS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (119 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -3,43 (95 % -3,74 til -3,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, hyperaktivitet, foreldrevurdert, Oppfølgingstid etter 12 økter, Målt med ADHD-RS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (119 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -3,84 (95 % -4,12 til -3,56)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, selvrapportert, Oppfølgingstid etter 12 økter, Målt med ADHD-RS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (119 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -4,33 (95 % KI -4,51 til -4,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer, uoppmerksomhet, foreldrevurdert, Oppfølgingstid etter 12 økter, Målt med ADHD-RS skala.
Studier (antall personer)
1 studie (119 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -5,68 (95 % KI -5,89 til -5,47)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie