Ikke-spesifikk støtteterapi gitt i tillegg til metylfenidat (stimulerende medisiner) sammenliknet med metylfenidat

Populasjon: Barn 7-9 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Ikke-spesifikk støtteterapi og metylfenidat
Sammenligning: Metylfenidat
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 12 måneder. Målt med CTRS skala, 0 -3.
Studier (antall personer)
1 studier (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,10 (95 % KI -0,38 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie
Utfall
Foreldrebedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 12 måneder. Målt med CTRS skala, 0-3.
Studier (antall personer)
1 studier (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,20 (95% KI -0,44 til 0,04)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 12 måneder. Målt med CTRS skala, 0 -3.
Studier (antall personer)
1 studier (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,30 (95% KI -0,68 til 0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av presisjon: kun en studie
Utfall
Lærerbedømt hyperaktivitet oppfølgingstid 12 måneder. Målt med CTRS skala, 0 -3.
Studier (antall personer)
1 studier (69 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,40 (95% KI -0,70 til -0,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert –2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert –1 på grunn av presisjon: kun en studie med få deltakere