Fysisk aktivitet sammenliknet med vanlig aktivitet

Populasjon: Barn og unge mellom 8 og 16 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Fysisk aktivitet
Sammenligning: Ingen/vanlig fysisk aktivitet
Basert på: Cerrillo-Urbina 2015
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Oppmerksomhet- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
5 studier (72 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,84 standardisert gjennomsnittlig forskjell i økt oppmerksomhet (95 % KI 0,48 til 1,20)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar eller høyrisiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -2 for mangel på presisjon grunnet få deltakere og bredt konfidensintervall
Utfall
Hyperaktivitet/impulsivitet- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (36 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,56 standardisert gjennomsnittlig forskjell i mindre hyperaktivitet (95 % KI 0,04 til 1,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar eller høyrisiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon grunnet få deltakere og bredt konfidensintervall
Utfall
Angst- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
2 studier (28 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,66 standardisert gjennomsnittlig forskjell mindre angstproblemer (95 % KI 0,13 til 1,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar eller høyrisiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon grunnet få deltakere og bredt konfidensintervall
Utfall
Funksjon- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
3 studier (49 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,58 standardisert gjennomsnittlig forskjell i mindre angstproblemer (95 % KI 0,15 til 1,00)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar eller høyrisiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon grunnet få deltakere og bredt konfidensintervall
Utfall
Sosiale forstyrrelser
Studier (antall personer)
2 studier (26 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
0,59 standardisert gjennomsnittlig forskjell i mindre angstproblemer (95 % KI 0,03 til 1,16)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar eller høyrisiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 for mangel på presisjon grunnet få deltakere og bredt konfidensintervall
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse