Foreldretrening sammenliknet med ingen foreldretrening (barn i skolealder)

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 18 år med ADHD
Intervensjon: Foreldretrening
Sammenligning: Ingen foreldretrening
Basert på: Sundhedsstyrelsen 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Foreldrebedømte ADHD kjernesymptomer - Ved slutten av behandlingen
Studier (antall personer)
8 studier (806 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,48 (KI 95 % -0,86 til -0,11)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 2
Lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske feil
Utfall
Lærerbedømte ADHD kjernesymptomer - Ved slutten av behandlingen
Studier (antall personer)
2 studier (213 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,15 (KI 95 % -0,21 til 0,5)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få hendelser/ deltakere
Utfall
Foreldrebedømte atferdsproblemer - Ved slutten av behandlingen - Målt med Behavioral regulation problem
Studier (antall personer)
1 studie (96 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,57 (KI 95 % -5,73 til 2,59)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få hendelser/ deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Lærerbedømte atferdsproblemer - Ved slutten av behandlingen - Målt med Behavioral regulation problems
Studier (antall personer)
1 studier (96 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -0,17 (KI 95 % -4,58 til 4,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få hendelser/ deltakere 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Foreldrebedømte eksternaliserende symptomer - Ved slutten av behandlingen
Studier (antall personer)
3 studier (174 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,32 (KI 95 % -0,83 til 0,18)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få hendelser/ deltakere
Utfall
Foreldrebedømte internaliserende symptomer - Ved slutten av behandlingen
Studier (antall personer)
2 studier (142 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,48 (KI 95 % -0,81 til -0,14)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,4
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske feil 4. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Foreldrebedømte internaliserende og eksternaliserende symptomer - Ved slutten av behandlingen - Målt med CBCL + BASC
Studier (antall personer)
1 studie (27 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -20,26 (KI 95 % -21,26 til -19,26
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 2,3
Svært lav
Beskrivelse
2. Nedgradert -2 på grunn av alvorlig risiko for systematiske feil 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: bredt konfidensintervall
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
-