Coaching sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdommer diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Coaching/mentor
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Chan 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer på ADHD - tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
3 studier (441 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Studie 1: foreldrerapportert oppmerksomhet, men ikke hyperaktivitet (Cohen d= 0276) Studie 2: Forbedret foreldrerapportert oppmerksomhet, men ikke hyperaktivitet (p<0204) Studie 3: ingen statistisk signifikant forskjell ved 6 måneder
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende rapportering av effektestimater og mål på usikkerhet 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet- uforklart variasjon på tvers av studiene. Den største studien finner ingen forskjell
Utfall
Funksjon- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
3 studier (441 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Studie 1: foreldrerapportert økt funksjon på noen mål, men ikke alle (Cohen d= 0,40) Studie 2: Forbedret foreldrerapportert familiepåkjenningp<0,04) Studie 3: ingen statistisk signifikant forskjell ved 6 måneder
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende rapportering av effektestimater og mål på usikkerhet 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet- uforklart variasjon på tvers av studiene. Den største studien finner ingen forskjell
Utfall
Akademiske eller organisatoriske utfall- tidspunkt for oppfølging ukjent
Studier (antall personer)
3 studier (441 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Studie 1: ingen forskjell på antall som stryker på skolen eller skoleprestasjoner Studie 2: ingen forskjell på lærerrapporterte skoleprestasjoner Studie 3: ingen statistisk signifikant forskjell ved 6 måneder
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1, 2, 3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av manglende rapportering av effektestimater og mål på usikkerhet 3. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet- uforklart variasjon på tvers av studiene. Den største studien finner ingen forskjell
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse