Barn og unge med usikker respons på behandling: fortsatt bruk av metylfenidat sammenliknet med medisinpause (placebo)

Populasjon: Barn og unge mellom 6 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Medisinpause/placebo
Sammenligning: Fortsette med metylfenidat
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD symptomer: uoppmerksomhet/hyperaktivitet, Foreldrevurdert, Oppfølgingstid 4 uker, Målt med IOWA Conners.
Studier (antall personer)
1 studie (192 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 3,94 (95 % KI 2,93 til 4,95)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter og -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 eller -2 fordi størsteparten av dokumentasjonen inkluderte en indirekte eller svært indirekte populasjon 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: uoppmerksomhet/hyperaktivitet, Lærervurdert, Oppfølgingstid 4 uker, Målt med IOWA Conners.
Studier (antall personer)
1 studie (192 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 3,42 (95 % KI 2,24 til 4,60)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter og -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 eller -2 fordi størsteparten av dokumentasjonen inkluderte en indirekte eller svært indirekte populasjon 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: Opposisjon/trassighet, Lærervurdert, Oppfølgingstid 4 uker, Målt med IOWA Conners.
Studier (antall personer)
1 studie (192 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 3,62 (95% KI 2,39 til 4,85)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter og -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 eller -2 fordi størsteparten av dokumentasjonen inkluderte en indirekte eller svært indirekte populasjon 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
ADHD symptomer: Opposisjon/trassighet, Foreldrevurdert, Oppfølgingstid 4 uker, Målt med IOWA Conners.
Studier (antall personer)
1 studie (192 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 2,88 (95% KI 1,61 til 4,15)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter og -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 eller -2 fordi størsteparten av dokumentasjonen inkluderte en indirekte eller svært indirekte populasjon 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
CGI – Oppfølgingstid 4 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (192 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -1,71 (95% KI -2,15 til -1,27)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter og -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 eller -2 fordi størsteparten av dokumentasjonen inkluderte en indirekte eller svært indirekte populasjon 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie