Barn og unge med god respons på behandling: fortsatt bruk av lisdeksamfetamin sammenliknet med medisinpause (placebo)

Populasjon: Barn mellom 6 og 17 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Medisinpause/placebo
Sammenligning: Fortsette med lisdeksamfetamin
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD symptomer, oppfølgingstid 6 uker, Målt med ADHD-RS-IV.
Studier (antall personer)
1 studie (146 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 12,6 (95 % KI 9,81 til 15,39)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 hvis størsteparten av dokumentasjonen inkluderte en indirekte populasjon eller et indirekte utfall, eller med -2 hvis størsteparten av dokumentasjonen inneholdt en svært indirekte populasjon eller indirekte utfall 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie
Utfall
Atferd ved 1-2 uker, oppfølgingstid 6 uker, Målt med Weiss functional impairment rating skala.
Studier (antall personer)
1 studie (128 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell 0,13 (95 % KI 0,01 til 0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 hvis størsteparten av dokumentasjonen inkluderte en indirekte populasjon eller et indirekte utfall, eller med -2 hvis størsteparten av dokumentasjonen inneholdt en svært indirekte populasjon eller indirekte utfall 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: kun en studie