Alle typer meditasjonsbaserte tiltak sammenliknet med ingen eller annen oppfølging

Populasjon: Barn i alderen 5-17 år, diagnostisert med ADHD og/eller over terskel på et spørreskjema som måler ADHD-symptomer
Intervensjon: Yoga, mindfulness og meditasjonsintervensjoner
Sammenligning: Ingen eller annen oppfølging
Basert på: Zhang, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD symptomer kombinert eller uoppmerksomhet eller hyperaktivitet/impulsivitet, Oppfølgingstid ikke rapportert
Studier (antall personer)
6 studier (240 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,44 (95 % KI -0,69 til -0,19)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Uoppmerksomhet, Oppfølgingstid ikke rapportert
Studier (antall personer)
5 studier (183 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,52 (95% KI -0,81 til -0,23)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Hyperaktivitet/impulsivitet, Oppfølgingstid ikke rapportert
Studier (antall personer)
4 studier (191 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,40 (95% KI -0,68 til -0,12)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Nevropsykologiske målinger på hemninger, Oppfølgingstid ikke rapportert
Studier (antall personer)
3 studier (159 deltakere) 
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,35 (95% KI -0,91 til 0,21)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: Bredt konfidensintervall
Utfall
Nevropsykologiske målinger på uoppmerksomhet, Oppfølgingstid ikke rapportert
Studier (antall personer)
4 studier (179 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,35 (95% KI -0,86 til 0,17)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: få deltakere 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: Bredt konfidensintervall
Utfall
ADHD symptomer kombinert eller uoppmerksomhet eller hyperaktivitet/impulsivitet (studier med venteliste-kontroll), Oppfølgingstid ikke rapportert
Studier (antall personer)
2 studier (120 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,62 (95 % KI -0,98 til -0,25)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av mangel på presisjon: Bredt konfidensintervall